دفتر تهران : ميدان انقلاب ابتداي خيابان كارگر جنوبي نبش وحيدي نظري
مجتمع تجاري نادرطبقه 1 واحد 4

تلفكس : 2-66490660

دفتر مشهد : چهارراه لشكر به طرف ميدان ده دي پاساژ ديدنيها
تلفن : 05138544951
نمابر : 05138514761

www.fmirdashti.com
info@fmirdashti.com