دفتر تهران : خیابان انقلاب _ خيابان فخررازی _ بعداز تقاطع لبافی نژاد _ پلاک ۱۱ _زنگ اول _ طبقه اول
کدپستی : 1314873961
تلفكس : 62-66490660 

-------------------------------------------
دفتر مشهد : چهارراه لشكر به طرف ميدان ده دي پاساژ ديدنيها
تلفن : 05138544951
نمابر : 05138514761

www.fmirdashti.com
info@fmirdashti.com